Arbeidsrecht

 • Ontslagzaken
 • Opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Reïntegratie
 • Loondoorbetaling bij ziekte
 • Concurrentie- relatiebeding
 • Proeftijd
 • Overgang van onderneming
 • Functiewijzigingen
Rechtsgebieden
 
 

 

 • Opstellen en beoordelen koopovereenkomsten (bijv. onroerende zaken)
 • Overeenkomst van opdracht
 • BeĆ«indiging van overeenkomst (ontbinding, opzegging, vernietiging, etc.)
 • Toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie)
 • Schadevergoeding
 • Afgebroken onderhandelingen
Rechtsgebieden