Juridische APK

Advocatenkantoor JMV B.V. heeft een zogenaamde "Juridische APK" keuring voor MKB bedrijven bedacht onder het motto: "voorkomen beter is dan genezen". Om deze reden acht JMV het raadzaam voor ondernemers om hun bedrijf minimaal één keer in de twee jaar te laten doorlichten. De navolgende checklist c.q. keuringspunten komen – onder meer - aan de orde:

  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • rechtsvorm
  • samenwerkingsverbanden
  • intellectuele eigendomsrechten (handelsnaam, auteursrecht, etc.)
  • debiteurenincasso
  • debiteurenbeheer
  • conflicthantering/ conflictoplossing/ conflictbemiddeling
  • juridische risico's in kaart brengen
  • Wat verder ter tafel komt